110 Grainmix Süt Yemi

110 Grainmix Süt Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Süt ineklerinin besin madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, arpa ile eşit oranda karıştırılıp verilen, özel formule edilmiş % 25 ham protein içeren bir fabrika yemidir.

 

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş fabrika yemidir.

2. Toplam karıştırılmış rasyon(TMR) içerisinde kolay bir şekilde kullanılabilir.

3. Beslemeden kaynaklanan asidoz ve ishal gibi sindirim problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

4. By-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin oranları ineklerin ihtiyacları doğrultusunda dengeli bir şekilde hesaplanmıştır.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

6. Yüksek süt verimi ve kalitesi ile süt verim döneminin uzamasını destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

8. Besin madde içeriğinden dolayı doğumdan sonra negatif enerji dengesinden hızlı çıkmasına yardımcı olur, Ketozis gibi metabolik hastalık riskini azaltır.

9. Vitamin ve mineral düzeyleri süt yemlerine kıyasla 2 katı kadar artırılmıştır.

10. Arpa ile eşit oranlarda verilen bir yemdir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 25 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 13 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,9-1,5
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2500

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K.110 Grainmix süt yemi süt ineklerin beslenmesinde kullanılır, arpa ile birebir karıştırılır ve kaba yemlerle birlikte kullanılır. Diğer yemler gibi hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.

* Genel olarak kaliteli kaba yem ile 0,5 kg Ş.K.110 Grainmix süt yemi ve 0,5 kg arpa birlikte verildiğinde 2,5 lt süt verimi hesap edilir. Ancak kaba yem yetersizliği durumunda hayvandan elde edilen günlük süt miktarının yarısı kadar Ş.K.110 Grainmix süt yemi ve arpa karışımı verilebilir.

* Genel olarak süt sığırlarının rasyonları kuru madde esasına göre %50-60 kesif yem,%40-50 kaba yemden oluşturulmalıdır.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir. 

* Sağılan ineklerin önünde kaba yemin sürekli bulunması faydalıdır, günlük verilen kesif yemin sağım sırasında verilmesinde fayda vardır. Günlük hesaplanan yemin % 5'ten fazlası yemlikte kaldığı zaman rasyon gözden geçirilmelidir.

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.