104 Extra Süt Yemi

104 Extra Süt Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Yüksek süt verimine sahip ineklerin besin madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  özel formule edilmiş % 19 ham protein içeren bir fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir.

2. Toplam karıştırılmış rasyon(TMR) içerisinde kolay bir şekilde kullanılabilir.

3. Beslemeden kaynaklanan asidoz ve ishal gibi sindirim problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

4. By-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin oranları ineklerin ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir şekilde  hesaplanmıştır.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.         

6. Yüksek süt verimi ve kalitesi ile süt verim döneminin uzamasını destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

8. Besin madde içeriğinden dolayı doğumdan sonra negatif enerji dengesinden hızlı çıkmasına yardımcı olur, Ketozis gibi metabolik hastalık riskini azaltır.  

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 19 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,8-1,5
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2750

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K.104 Extra süt yemi; günde 20 litrenin üzerinde süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılır ve kaba yemlerle birlikte verilir. hayvandan elde edilen günlük süt miktarının yarısı kadar Ş.K.104 Extra süt yemi verilebilir.

* Genel olarak süt sığırlarının rasyonları kuru madde esasına göre %50-60 kesif yem,%40-50 kaba yemden oluşturulmalıdır. 

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir.  

* Sağılan ineklerin önünde kaba yemin sürekli bulunması faydalıdır, günlük verilen fabrika yeminin sağım sırasında verilmesinde fayda vardır. Günlük hesaplanan yemin % 5'ten fazlası yemlikte kaldığı zaman rasyon gözden geçirilmelidir.

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.