112 Düve Yemi

112 Düve Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Dişi sığırların 6 aylık döneminden gebeliğin son üç haftasına kadar beslemesinde kullanılan, özel formüle edilmiş bir fabrika yemidir.

 

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş fabrika yemidir.

2. Düvelerin 1 yaşına kadar günlük hedeflenen 750-800 gr canlı ağırlık kazanmalarını temin eder.

3. Hızlandırılmış büyüme sağlar ve meme dokusunun gelişimini destekler.

4. Doğuma kadar güvenle verilebilen bir yemdir. Ancak aşırı yemleme düvelerde yağlanmaya sebep olabilir.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

6. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 16 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 10 Fosfor % (en az ) 0,6
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-2
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2700

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 112 Düve Yemi dişi sığırların 6 aylık dönemden ilk doğumuna kadar olan süredeki beslenmesinde kullanılır, yaklaşık 1,5 kg düve yemiyle başlayıp, tedricen artırmak kaydıyla doğuma yakın yaklaşık 3,5 kg yem düzeyine çıkartılır, kuru ot veya yoncayla birlikte verilmesi önerilir.

* Ş.K 112 Düve Yemi hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.

Düvelerin tohumlama yaşına kadar günlük 750-800 gr canlı ağırlık kazanmaları hedeflenir. Gebelik süresince 800-850 gr canlı ağırlık kazanmaları hedeflenir.

* Doğumdan üç hafta öncesinde süt yemine geçilmesi tavsiye edilir.