113 Kuru Dönem Yemi

113 Kuru Dönem Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Gebeliğin son 60 gününde kuruya çıkarılan ineklerin beslemesinde kullanılan, özel formüle edilmiş bir fabrika yemidir.

 

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş fabrika yemidir.

2. Kurudaki inekler gereğinden fazla beslenmemeli ve yağlandırılmamalıdır, güç doğumlara sebebiyet verilmemelidir.

3. İneğin doğumundan 2 hafta (düvelerde 3 hafta) öncesine kadar verilen bir yemdir.

4. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

5. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

6. Anne karnındaki yavrunun (fötus) gelişimi için gerekli besin maddelerini içerir, sağlıklı bir buzağı elde edilmesini sağlar.

7. Meme dokusunun kendisini yenilemesi için gerekli besin maddelerini içerir.

8. Anyonik yapısından dolayı süt humması (doğum felci) ve mide dönmesi (abomazum deplasmanı) riskini azaltır.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 16 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,8-1,5
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2500

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 113 Kuru Dönem Yemi ineklerin kuru dönemdeki beslenmesinde kullanılır, işletmedeki kaba yeme göre yaklaşık 2,5-3,5 kg düzeyinde verilir. Kuru ot veya yoncayla (en fazla 2,5 kg) birlikte verilmesi önerilir.

* Ş.K 113 Kuru Dönem Yemi hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır

* Kuru dönemde memelerde oluşabilecek ödemlere karşı yemdeki tuz oranı azaltılmalıdır.

* Doğumdan iki hafta öncesinde süt yemine tedricen geçilir ve süt yemi doğuma kadar artırılır.

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.