109 Randıman Besi Yemi

109 Randıman Besi Yemi

YEMİN TANIMI:

Besiye alınan ergin sığırların besi ortasında hızlı canlı ağırlık artışı için kullanılan özel formüle edilmiş bir besi geliştirme yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir besi geliştirme yemidir.

2. Zengin besin madde içeriği ile sağlıklı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

3. Kaba yem ilavesi ile işkembe problemlerinden korunmak için gereken selülozu destekler.

4. Beslemeden kaynaklanan asidoz, eklem problemleri, ayak ve tırnak problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

6. Besi başlangıcında kas ve iskelet gelişimini destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 14 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 700
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,3-0,6
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-2
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2650

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 109 Randıman Besi Yemi, besinin orta döneminde hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi  seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.

* Genel olarak her 50 kg canlı ağırlığa karşılık günlük 1 kg Ş.K 109 Randıman Besi Yemi verilir.

* Kaba yemlerle karıştırılarak verilir.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir. 

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.