102 Efor Süt Yemi

102 Efor Süt Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Süt veriminin 15 lt/gün'ün altına düştüğü dönemlerde ve düşük süt verimine sahip ineklerde besin madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel formule edilmiş % 19 ham protein içeren  bir fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş fabrika yemidir.

2. Toplam karıştırılmış rasyon(TMR) içerisinde kolay bir şekilde kullanılabilir.     

3. Beslemeden kaynaklanan asidoz ve ishal gibi sindirim problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

4. By-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin oranları ineklerin ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir şekilde  hesaplanmıştır.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

6. Yüksek süt verimi ve kalitesi ile süt verim döneminin uzamasını destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 19 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,8-1,5
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2550

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K.102 Efor süt yemi; günde 15 litrenin altında süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılır ve kaba yemlerle birlikte verilir. Yüksek protein içeriğinden dolayı gebe hayvanlarda kullanılması önerilir.

* Genel olarak kaliteli kaba yem ile 1 kg fabrika yemi birlikte verildiğinde  2,5 lt süt verimi hesap edilir, ancak kaba yem yetersizliği durumunda hayvandan elde edilen günlük süt miktarının yarısı kadar Ş.K.102 Efor süt yemi verilebilir.

* Genel olarak süt sığırlarının rasyonları kuru madde esasına göre %50-60 kesif yem,%40-50 kaba yemden oluşturulmalıdır.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir. 

* Sağılan ineklerin önünde kaba yemin sürekli bulunması faydalıdır, günlük verilen fabrika yeminin sağım sırasında verilmesinde fayda vardır. Günlük hesaplanan yemin % 5'ten fazlası yemlikte kaldığı zaman rasyon gözden geçirilmelidir.

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.