108 Ekol Süt yemi

108 Ekol Süt yemi

 

YEMİN TANIMI:

Orta düzeyde süt verimine sahip ineklerin (20 lt/gün ve altı) veya süt veriminin azalmaya başladığı dönemlerde süt ineklerinin besin madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel formule edilmiş % 18 ham protein içeren bir fabrika yemidir.

 

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir.

2. Toplam karıştırılmış rasyon(TMR) içerisinde kolay bir şekilde kullanılabilir.

3. Beslemeden kaynaklanan asidoz ve ishal gibi sindirim problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

4. By-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin oranları ineklerin ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir şekilde hesaplanmıştır.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

6. Yüksek süt verimi ve kalitesi ile süt verim döneminin uzamasını destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

8. Besin madde içeriğinden dolayı doğumdan sonra negatif enerji dengesinden hızlı çıkmasına yardımcı olur, Ketozis gibi metabolik hastalık riskini azaltır.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 18 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,8-1,5
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2650

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K.108 Ekol süt yemi; günde 20 litrenin altında süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılır ve kaba yemlerle birlikte verilir.

* Genel olarak kaliteli kaba yem ile 1 kg fabrika yemi birlikte verildiğinde  2,5 lt süt verimi hesap edilir, ancak kaba yem yetersizliği durumunda hayvandan elde edilen günlük süt miktarının yarısı kadar Ş.K.108 Ekol süt yemi verilebilir.

* Genel olarak süt sığırlarının rasyonları kuru madde esasına göre %50-60 kesif yem,%40-50 kaba yemden oluşturulmalıdır.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir. 

* Sağılan ineklerin önünde kaba yemin sürekli bulunması faydalıdır, günlük verilen kesif yemin sağım sırasında verilmesinde fayda vardır.

* Günlük hesaplanan yemin % 5'ten fazlası yemlikte kaldığı zaman rasyon gözden geçirilmelidir.

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.