111 Grainmix Besi Yemi

111 Grainmix Besi Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Besi başlangıcından sonuna kadar arpa veya diğer tahıllarla karıştırılıp verilebilen, genç erkek danaların veya besiye alınan ergin sığırların beslemesinde kullanılan, özel formüle edilmiş, bitkisel kaynaklı % 20 ham protein içeren bir fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş fabrika yemidir.

2. Zengin besin madde içeriği ile sağlıklı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

3. Kaba yem ilavesi ile işkembe problemlerinden korunmak için gereken selülozu destekler.

4. Beslemeden kaynaklanan asidoz, eklem problemleri, ayak ve tırnak problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

6. Besi başlangıcında kas ve iskelet gelişimini destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

8. Vitamin ve mineral düzeyleri besi yemlerine kıyasla 2 katı kadar artırılmıştır.

9. Arpa veya diğer tahıllar ile belirli oranlarda karıştırılıp verilen bir yemdir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 20 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 13 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,3-0,6
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-2
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2500

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 111 Grainmix Besi Yemi, besi başlangıcından sonuna kadar arpa veya diğer tahıllar ile verilen bir yemdir. Diğer yemler gibi hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.

* Genel olarak besinin başlangıcında arpa ile eşit oranda başlanır, besinin sonuna doğru tedricen artırılarak 1/3 Ş.K 111 Grainmix, 2/3 arpa oranında kullanılır.

* Kaba yemlerle karıştırılarak verilir.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir. 

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.