105 Semirtme Besi Yemi

105 Semirtme Besi Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Besinin son üç aylık dönemindeki besi sığırlarının beslemesinde hızlı canlı ağırlık artışı için kullanılan, özel formüle edilmiş bir fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir.

2. Zengin besin madde içeriği ile sağlıklı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

3. Kaba yem ilavesi ile işkembe problemlerinden korunmak için gereken selülozu destekler.

4. Beslemeden kaynaklanan asidoz, eklem problemleri, ayak ve tırnak problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.

6. İyi başlatılmış bir besinin son döneminde istenen canlı ağırlık artışını, yem tüketimini ve yemden yararlanmayı en iyi düzeye çıkarır.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 13 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 700
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,3-0,6
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-2
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2750

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 105 Semirtme Besi Yemi, besinin son üç aylık döneminde verilen besi bitirme yemidir. Diğer tüm yem geçişlerinde olduğu gibi hayvana  kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.

* Genel olarak her 50 kg canlı ağırlığa karşılık günlük 1 kg Ş.K 105 Semirtme Besi Yemi verilir.

* Kaba yemlerle karıştırılarak verilir.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir.

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.