106 Besi Başlangıç Yemi

106 Besi Başlangıç Yemi

YEMİN TANIMI:

Altı aydan büyük genç erkek danaların veya besiye alınan ergin sığırların besisinin başlangıcında dengeli gelişim için kullanılan, özel formüle edilmiş fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir besi başlangıç yemidir.

2. Zengin besin madde içeriği ile sağlıklı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

3. Kaba yem ilavesi ile işkembe problemlerinden korunmak için gereken selülozu destekler.

4. Beslemeden kaynaklanan asidoz, eklem problemleri, ayak ve tırnak problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.

6. Besi başlangıcında kas ve iskelet gelişimini destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 16 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 700
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,3-0,6
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-2
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2600

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 106 Besi Başlangıç Yemi, besinin başlangıç döneminde verilen bir fabrika yemidir. Diğer tüm yem geçişlerinde olduğu gibi hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.

* Genel olarak her 50 kg canlı ağırlığa karşılık günlük 1 kg Ş.K 106 Besi Başlangıç Yemi verilir.

* Kaba yemlerle karıştırılarak verilir.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir.

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.