103 Tombik Buzağı Büyütme Yemi

103 Tombik Buzağı Büyütme Yemi

YEMİN TANIMI:

Buzağıların üç aylıktan altıncı aya kadarki beslemesinde kullanılan, özel formüle edilmiş bir fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir.

2. İşkembenin mikrobiyel ve papilla gelişimini destekler, doğal katkılarla bakteriyel ishalleri önler.

3. Hızlı bir büyümenin yanında dengeli bir iskelet ve kas gelişimi sağlar.

4. Kısa sürede kaba yeme geçiş sağlayarak işkembenin yapısal gelişimini destekler.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.                         

6. Yemin Formundan dolayı sindirimi kolaydır. 

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 17 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 600
Ham Selüloz, % (en çok) 12 E Vitamini, mg/kg (en az) 25
Ham Kül,% (en çok) 10 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,1-0,4
NaCl, % (en çok) 0,6 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-2
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2600

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 103 Tombik Buzağı Büyütme Yemi buzağıların üç aylıktan altıncı aya kadar ki beslemesinde kullanılır,

* Ş.K 103 Tombik Buzağı büyütme Yemi ve temiz su serbest olarak hayvanın önünde bulundurulmalıdır.

* Temiz, kaliteli kuru ot ve yonca sürekli önünde bulundurulmalıdır.

* Ş.K 103 Tombik Buzağı Büyütme Yemi  diğer tüm yem geçişlerinde olduğu gibi hayvana  kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.