119 Ova Besi Yemi

119 Ova Besi Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Altı aydan büyük genç erkek danaların veya besiye alınan ergin sığırların beslemesinde kullanılan, besinin belli bir döneminden sonra arpa takviyesi ile verilen özel formüle edilmiş bir fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir.

2. Zengin besin madde içeriği ile sağlıklı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

3. Kaba yem ilavesi ile işkembe problemlerinden korunmak için gereken selülozu destekler.

4. Beslemeden kaynaklanan asidoz, eklem problemleri, ayak ve tırnak problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.

6. Besi başlangıcında kas ve iskelet gelişimini destekler.

7. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 14 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 700
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,3-0,6
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-2
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2500

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 119 Ova Besi Yemi Besinin başlangıcında hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar yem miktarı tedricen artırılır.

* Genel olarak her 50 kg canlı ağırlığa karşılık günlük 1 kg Ş.K 119 Ova  Besi Yemi verilir.

* Kaba yemlerle karıştırılarak verilir.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir. 

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.