121 Konsantre Besi Yemi

121 Konsantre Besi Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Besi başlangıcından sonuna kadar arpa veya diğer tahıllarla karıştırılıp verilebilen, genç erkek danaların veya besiye alınan ergin sığırların beslemesinde

kullanılan, özel formüle edilmiş, bitkisel kaynaklı % 30  ham protein içeren bir fabrika yemidir.

1. Proteince yüksek enrjice düşük olan bir fabrika yemidir

2. Arpa veya diğer tahıllar ile belirli oranlarda karıştırılıp verilen bir yemdir,yanlız başına yedirilemez.

3. Zengin besin madde içeriği ile sağlıklı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

4. Beslemeden kaynaklanan asidoz, eklem problemleri, ayak ve tırnak problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

5. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

6. Homojen karıştırılmıştır ve lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

7. Vitamin ve mineral düzeyleri besi yemlerine kıyasla 4 katı kadar artırılmıştır.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 50.000
Ham Protein, % (en az) 30 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 6000
Ham Selüloz, % (en çok) 20 E Vitamini, mg/kg (en az) 120
Ham Kül,% (en çok) 16 Fosfor % (en az ) 1,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 1-2
NaCl, % (en çok) 3 Kalsiyum, % (en az-en çok) 4-8
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 1800

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 121 Konsantre Besi Yemi, Besi başlangıcından sonuna kadar arpa veya diğer tahıllar ile verilen bir yemdir. Diğer yemler gibi hayvana kademeli olarak alıştırılır ve hedeflenen yem tüketimi seviyesine gelinceye kadar tahıl  miktarı tedricen artırılır.

* Genel olarak besinin başlangıcından sonuna kadar %20-35 civarında konsantre yem verilir.

* Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir. 

* Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.