114 Özgün Süt Yemi

114 Özgün Süt Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Doğumdan sonra yüksek süt verimi ve beslemeye bağlı döl tutma problemi yaşayan ve yüksek süt verimine sahip ineklerin beslenmesinde kullanılan, özel formule edilmiş % 17 ham protein içeren bir fabrika yemidir.

 

1. Yüksek süt verimi ve beslemeye bağlı döl verim problemi yaşayan hayvanların beslemesinde kullanılır.

2. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş fabrika yemidir.

3. Toplam karıştırılmış rasyon(TMR) içerisinde kolay bir şekilde kullanılabilir.

4. Beslemeden kaynaklanan asidoz ve ishal gibi sindirim problemlerinden korunmak için gerekli katkılar ilave edilmiştir.

5. By-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin oranları ineklerin ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir şekilde hesaplanmıştır.

6. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır.        

7. Yüksek süt verimi ve kalitesi ile süt verim döneminin uzamasını destekler.

8. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

9. Besin madde içeriğinden dolayı doğumdan sonra negatif enerji dengesinden hızlı çıkmasına yardımcı olur, Ketozis gibi metabolik hastalık riskini azaltır.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 5.000
Ham Protein, % (en az) 17 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 1000
Ham Selüloz, % (en çok) 14 E Vitamini, mg/kg (en az) 30
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,2-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,8-1,5
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2750

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K. 114 Özgün süt yemi; yüksek düzeyde süt veren ve döl tutma problemi yaşayan ineklerin beslenmesinde kullanılır, kaba yemlerle birlikte verilir.

Genel olarak kaliteli kaba yem ile 1 kg fabrika yemi ile 1 kg fabrika yemi birlikte verildiğinde 2,5 lt süt verimi hesap edilir. Ancak kaba yem  yetersizliği durumunda hayvandan elde edilen günlük süt miktarının yarısı kadar Ş:K: 114 Özgün Süt yemi verilebilir

Genel olarak süt sığırlarının rasyonları kuru madde esasına göre %50-60 kesif yem, %40-50 kaba yemden oluşturulmalıdır.

Yem geçişlerinde en az 7-10 gün mevcut kullanılan yem ile yeni yem karıştırılarak verilmelidir.

Sağılan ineklerin önünde kaba yemin sürekli bulunması faydalıdır. Günlük verilen kesif yemin sağım sırasında verilmesinde fayda vardır. Günlük hesaplanan yemin 5%’ten fazlası yemlikte kaldığı zaman rasyon gözden geçirilmelidir.

Hayvanların önlerinde her zaman temiz, taze ve bol su bulundurulmalıdır.